Przeznaczenie

 

Łączniki pomocnicze PS-3 przeznaczone są do pracy w obwodach pomocniczych  łączników średniego napięcia, gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnego odwzorowania położenia styków aparatu w polożeniach skrajnych i pośrednich. W oparciu o rozwiązania sprawdzone w eksploatacji łaczników pomocniczych PS-0/1 powstał ekonomiczny łącznik, dedykowany szczególnie do napędów ręcznych.

Poniżej szkic wymiarowy rodziny łączników PS-3

szkic wymiarowy PS-3

 

Możliwa jest każda kombinacja styków NO i NZ, na życzenie zamawiajacego dowolny styk moze być stykiem migowym.

Użytkownik moze w prosty sposób samodzielnie zmieniż program oraz wyprzedzenie / opóźnienie każdego styku.Przedsibiorstwo PASTUSZKO sp. z o.o. Tuchom, ul Duga 58, 80-209 Chwaszczyno
tel /fax (+48 58) 512 46 35, tel/fax (+48 58) 524 16 91, e-mail: pastuszko@pastuszko.pl