Łączniki pomocnicze PS-0/1

Przeznaczenie


Łączniki pomocnicze typu PS-0/1 są przeznaczone do pracy w obwodach pomocniczych łączników wysokiego napięcia. Służą do odwzorowania położenia styków aparatów w położeniach skrajnych i przejściowych, przerywania prądu cewek wybijakowych wyłąączników i prądu cewek elektrozaworów.
Mogą być stosowane w rozdzielniach zamkniętych i w osłoniętych obudowach napowietrznych.
Przystosowane są do pracy w przemysyowej atmosferze otoczenia.

Na życzenie klienta dostarczamy łączniki PS-0/1 w obudowach poliwęglanowych, umożliwiających eksploatację w trudnych warunkach wnętrzowych .

 

Standardowo oferujemy łączniki pomocnicze posiadające 3,4,6,8,10,12 lub 16 styków.

Możliwa jest każda kombinacja styków NO i NZ, na życzenie zamawiającego dowolny styk może być stykiem migowym.

Użytkownik może w prosty sposób samodzielnie zmienić program oraz wyprzedzenie / opóźnienie każdego styku.

 
Przedsibiorstwo PASTUSZKO sp. z o.o. Tuchom, ul Duga 58, 80-209 Chwaszczyno
tel /fax (+48 58) 512 46 35, tel/fax (+48 58) 524 16 91, e-mail: pastuszko@pastuszko.pl