Budowa łącznika i zastosowane materiały.


Łączniki pomocnicze typu PS-0/1 budowane są w postaci pakietów  najwyższej jakości mikrołączników. Zastosowane mikrołączniki posiadają. dwuprzerwowy,  ustrój gaszący z magnetycznym wspomaganiem gaszenia łuku oraz samoczyszczące zestyki. Układ stykowy i mechanizm napędowy mikrołączników znajduje się w zamkniętej obudowie o stopniu ochrony IP40. Przyłącza typu konektorowego umożliwiają łatwy i szybki montaż obwodów. Nad pakietem mikrołączników znajduje się wałek, na którym osadzone są krzywki sterujące mikrołącznikami.

Obudowy mikrołączników, elementy sterujące i konstrukcja nośna oraz krzywki wykonane są z tworzyw zbrojonych włóknem szklanym. Tworzywa te są odporne na wyładowania pełzne, działanie promieniowania ultrafioletowego, agresywnej atmosfery otoczenia, wilgoci i ekstremalnych temperatur.Przedsiębiorstwo PASTUSZKO sp. z o.o. Tuchom, ul Długa 58, 80-209 Chwaszczyno
tel /fax (+48 58) 512 46 35, tel/fax (+48 58) 524 16 91, e-mail: pastuszko@pastuszko.pl